0 items in the shopping cart
 • No products in the cart.

Vilkår

Partene

Selger er HANNESTAD HESTESPORT, Kontaktperson: Gry Nilssen, E-post: gry@hestebutikk.no, Telefonnummer: 906 34 349, Orgnr: 985 267 464, og betegnes i det følgende som selger/selgeren.

Kjøper er den forbrukeren som foretar bestillingen, og betegnes i det følgende som kjøper/kjøperen.

Betalingsvilkår

 • Hannestad Hestesport sender alle varer i postoppkrav, dersom noe annet ikke er avtalt.
 • Kjøper betaler forsendelsen.
 • porto blir belastet i forhold til postens satser på pakkens vekt.
 • Ved kjøp over kr. 1.800,- betaler Hannestad Hestesport forsendelsen.
 • Hvis du ikke henter varen som er bestilt, vil du motta en faktura på frakt, ekspedisjonsgebyr + returporto.

Mangel ved varen

Hvis det foreligger en mangel ved varen må kjøper innen rimelig tid etter at den ble oppdaget eller burde ha blitt oppdaget, gi selger melding om at han eller hun vil påberope seg mangelen. Kjøper har alltid reklamert tidsnok dersom det skjer innen 2 mnd. fra mangelen ble oppdaget eller burde blitt oppdaget. Reklamasjon kan skje senest to år etter at kjøper overtok varen. Dersom varen eller deler av den er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen fem år.

Dersom varen har en mangel og dette ikke skyldes kjøperen eller forhold på kjøperens side, kan kjøperen i henhold til reglene i forbrukerkjøpsloven kapittel 6 etter omstendighetene holde kjøpesummen tilbake, velge mellom retting og omlevering, kreve prisavslag, kreve avtalen hevet og/eller kreve erstatning fra selgeren.

Reklamasjon til selgeren bør skje skriftlig.

Kjøpsvilkår

 • Tillatt minste bestilling er 250,-
 • Er du under 18 år, må foreldre eller foresatte bestille varene for deg.
 • Alle priser er inklusive MVA.
 • Vi tar forbehold om prisendringer og eventuelle registreringsfeil.
 • Hvis du ikke ønsker å benytte handlekurv kan du selvfølgelig bestille varer via e-mail, telefax eller telefon.
 • salgsvarer byttes ikke

Leveringsvilkår

 • Varen blir sendt i postoppkrav.
 • Varene blir sendt deg omgående, når bestillingen er mottatt av oss. Hvis varen ikke er på lager, vil sendingen ta noen dager ekstra. Vi vil kontakte deg og gi beskjed.
 • Hvis varen er skadet når du henter pakken på postkontoret, send oss skriftlig melding om dette snarest, innen en uke.
 • Du er ansvarlig for transporten, hvis varen blir sendt i retur til oss.

Returvilkår

 • Kjøper har full returrett på varer som kjøpes. Returfrist er på 14.dager fra varen er hentet på posten.
 • Hvis en vare sendes i retur, skal den ikke sendes som postoppkrav, men som vanlig pakke.
 • Ingen returrett på bestillingsvarer.

Konfliktløsning

Klager rettes til selger innen rimelig tid, jf. punkt 9 og 10. Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan kjøperen ta kontakt med Forbrukerrådet for mekling. Forbrukerrådet er tilgjengelig på telefon 23 400 500 eller www.forbrukerradet.no.

Europa-Kommisjonens klageportal kan også brukes hvis du ønsker å inngi en klage. Det er særlig relevant, hvis du er forbruker bosatt i et annet EU-land. Klagen inngis her: http://ec.europa.eu/odr.